Тойбосс
  1. Жамгыр

  2. Күкүгүм

  3. Making rainbows

  4. Рапсодия

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары