1. Кызыл гүл, менмин кызыл гүл тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Любовь настала

  1 чи Like басыңыз.
 3. Невесомость

  1 чи Like басыңыз.
 4. Рапсодия

  1 чи Like басыңыз.
 5. Жамгыр

 6. Making rainbows

 7. I could fall in love

  1 чи Like басыңыз.
 8. Күттүрбө (remix)

  1 чи Like басыңыз.
 9. Все вернётся

  1 чи Like басыңыз.
 10. Переверну страницу

  1 чи Like басыңыз.
 11. Күкүгүм

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары