Тойбосс
  1. Миң кыял

  2. Кыялдануу

  3. Пахтачы

  4. Үкү

  5. Топ жылкы

  6. Эки жорго

  7. Айтсаң боло

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары