Тойбосс
  1. Шириним

  2. Сен жөнүндө

  3. Кара көз

  4. Махабат

  5. Карындашым

  6. Мурас

  7. Ода любви

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары