Тойбосс
  1. Каркыралар

  2. Апа мээрими

  3. Кызгалдак

  4. Нур кызы

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары