1. Сага

  2. Бир элес

  3. Периште болгон кызыма

    1 чи Like басыңыз.
  4. Сезим

    1 чи Like басыңыз.
  5. Жеңе