Тойбосс
  1. Кусалык

  2. Вальс

  3. Сен дедим

  4. Дүнүйө

  5. Бозойго

  6. Аяп кой

  7. Бозойго

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары