ТҮЛКҮ ЭМНЕ ҮЧҮН КЫЗГЫЛТЫМ?

Достор менен бөлүш
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12

Түлкүнү бир кезде адамдан да зор болгон дешет, сүйлөгөндү да билчү экен. Куулугу башынан ашкан арамзаада үчүн баарын алдап, эч кимди аябаптыр. Ушунчалык таш боор болуптур.

Бир жолу эже-сиңди кайыкта сүзүп бараткан болот. Алардын баштыгында кургатылган эт менен май бар экен.

Жээктен Түлкү кыйкырат аларга:

– Кыздар, мени ала кеткилечи!

Кыздар жээкке келет, Түлкүнү кайыкка отургузуп, жолду улашат.

Кайык каалгып баратканда Түлкү айтат:

– Биздин арыкка келип кошулган агын суулардын баарын билем.

Кыздар сурайт:

– Бу кайсы суу?

Түлкүнүн жообу:

– Башаты.

Андан ары жөнөшөт. Суу менен суу кайрадан кесилишет. Кыздар сурайт:

– А бул кайсы суу?

Түлкүнү жообу:

– Ортосу.

Андан ары жөнөшөт. Суу менен суу кайрадан кесилишет. Кыздар сурайт:

– А булчу?

Түлкүнү жообу:

– Суунун аягы, – дейт да: – кыздар, мен эми шул жерден түшүп калайын, – дептир.

Кыздар Түлкүнү жээкке түшүрүп, жолду улантышат, далайга барышат. Баштыкты карашат, а баштыкты Түлкү бошотуп коюптур эбак. Баарын жептир.

Эже-сиңди шол жерден кайыкты шарт кайырып, алдамчы Түлкүнүн артынан түшүшөт.

Арттагы куугунду көргөн Түлкү да жүгүрдү, бирок жүгүргөн менен – эт менен майга курсагы тампайып тойгон неменин буту тартпады. Бак башына чыга качты айласыз.

Эже-сиңди Түлкүгө жетпей түйшөлдү. Бактын башына чыгыш кайда аларга. Түлкүнү коркутуш үчүн от жакмай болушту. Жагышты.

Түлкүнүн айласы кетип жалбарды Отко:

– От, күйгүзбөчү мени!

От Түлкүнү аяп, бактын башына чейин барбады.

Акыры отко чала күйгөн Түлкү бактан секирип түштү. Кичирейип калды. Качты анан туш келген жакка. Эже-сиңдилер болсо кичирейип калган Түлкүнү көрүп таңгалышты. Артынан түшкөндү да коюшту.

Түлкү ошентин отко кызгылтым болуп күйүп, кичирейип калган экен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.