Жоопкерчилик — Yкү

Үч көпөлөк (немец жомогу)

Үкү эмне үчүн түнкүсүн учуп калган?

Үч мый-мый

Үч дос

Үч аркар

Үч мерген

Үч аюу

Үч аңкоо

Үч дос: жаңгактын кабыгы, катыган талкан жана чымын

Мактанчаак үч ууру

Үч ууру

Үч ууру жомогу

Үч кыз

Үч бир тууган