Мекен ырлары

Мекен жөнүндө ырлар. Патриоттук ырлар. Лирикалык ырлар. Кинодогу ырлар. Ыр китептеринен жана ар кандай музыкалык жыйнактардан Ата Мекен жөнүндө ырлар …