Тойбосс
  1. Жаз тексти

  2. Жүрөгүм

  3. Жүрөгүм

  4. Умтулуу бар

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары