Тойбосс
  1. Өтөр, кетер

  2. Асылым, ай

  3. Сага барам

  4. Жаша

  5. Бакыт

  6. Махабат

  7. Жүрөк ээси

  8. Үмүт шамы

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары