1. Апоу

  2. Дык кын дыш

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары