1. Карылык

  2. Бала жыты

  3. Той ыры

  4. Сагындырба

  5. Боз торгой

  6. Кызыма

  7. Жар-жар

1 2 3

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары