1. Кыргызстан тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Кумарым

 3. Балалык тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Токтогулум

  1 чи Like басыңыз.
 5. Кыялымдан кетпес (Remix)

  1 чи Like басыңыз.
 6. Махабатым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Ар дайым сен тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Абракадабра тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Бул күндөр өтөр-кетер

  1 чи Like басыңыз.
 10. Жаңы жыл

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары