1. Сары кыз тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Ашыкмын тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Айталбайм тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Күзгү нөшөр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Кыргызстан тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Кумарым

  1 чи Like басыңыз.
 7. Балалык тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Токтогулум

  1 чи Like басыңыз.
 9. Кыялымдан кетпес (Remix)

  1 чи Like басыңыз.
 10. Кыялымдан кетпес тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Махабатым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Ар дайым сен тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Келчи, гүлүм тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Жолукчу мага тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Абракадабра тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Бул күндөр өтөр-кетер

  1 чи Like басыңыз.
 17. Жаңы жыл

  1 чи Like басыңыз.