1. Ай жарык

  2. Лола

  3. Ак чардак

  4. Жубайыма

  5. Энекем

  6. Жүрөгүм

  7. Кыялдануу

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары