Тойбосс
  1. Даткайым

  2. Кыргыз жери

  3. Ош шаарым

  4. Кубатым

  5. Ата Журт

  6. Апакем

  7. Өмүрлөшүмө

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары