1. Өмүрлөшүмө

  1 чи Like басыңыз.
 2. Кантың бар тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Зоболо

  1 чи Like басыңыз.
 4. Көл үстүндө

  1 чи Like басыңыз.
 5. Сүймөнкул

  1 чи Like басыңыз.
 6. Ош шаарым

  1 чи Like басыңыз.
 7. Вдоль по улице метелица метёт

  1 чи Like басыңыз.
 8. Даткайым

  1 чи Like басыңыз.
 9. Кубатым

  1 чи Like басыңыз.
 10. Апакем

  1 чи Like басыңыз.