1. Сени күтүү

  1 чи Like басыңыз.
 2. Ак чардагым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Torna a Surriento тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Атам менен энеме тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Ата Журт

  1 чи Like басыңыз.
 6. Карагым, ай тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Влюбленный солдат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Жыттуу букет

  1 чи Like басыңыз.
 9. Granada тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Аталар

  1 чи Like басыңыз.
 11. Жүрөктө калды арман тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Кыргыз жери

 13. Ысык-Көл

  1 чи Like басыңыз.
 14. Республика

  1 чи Like басыңыз.
 15. Кыргыз тилим тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Ананайын Динайым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Метелица тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Өмүрлөшүмө

  1 чи Like басыңыз.
 19. Кантың бар тексти

  1 чи Like басыңыз.
 20. Зоболо

  1 чи Like басыңыз.
 21. Көл үстүндө

  1 чи Like басыңыз.
 22. Сүймөнкул

  1 чи Like басыңыз.
 23. Ош шаарым

  1 чи Like басыңыз.
 24. Вдоль по улице метелица метёт

  1 чи Like басыңыз.
 25. Даткайым

 26. Кубатым

  1 чи Like басыңыз.
 27. Апакем

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары