Тойбосс
  1. Ыйлап

  2. Сендей мага

  3. Ашыгыма

  4. Сени издейм

  5. Сагынам

  6. Ыр дүйнө

  7. Сүйүп калып

  8. Шам чырагым

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары