Тойбосс
 1. Бала

 2. Мен ашык

 3. Күттүм сени

  1 чи Like басыңыз.
 4. Акыркы кат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Өзгөчөм

  1 чи Like басыңыз.
 6. Шашпа

 7. Анделек

 8. Аксы экен

  1 чи Like басыңыз.
 9. Күлгүн жаш тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Ак зыйнат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Энекем

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары