1. Ойгонгун адамзат

  1 чи Like басыңыз.
 2. Ойло сен тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Түшүмдө тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Унутпаймын тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Унутпадым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Ак кептер

  1 чи Like басыңыз.
 7. Бала

  1 чи Like басыңыз.
 8. Мен ашык

  1 чи Like басыңыз.
 9. Күтүү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Күттүм сени

  1 чи Like басыңыз.
 11. Акыркы кат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Өзгөчөм

  1 чи Like басыңыз.
 13. Бир адамга тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Зар болдум тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Ак жамгыр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Бегимайдын ыры тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Шашпа

  1 чи Like басыңыз.
 18. Анделек

 19. Аксы экен

  1 чи Like басыңыз.
 20. Күлгүн жаш

  1 чи Like басыңыз.
 21. Ак зыйнат

  1 чи Like басыңыз.
 22. Сагындым Алматымды

  1 чи Like басыңыз.
 23. Энекем

  1 чи Like басыңыз.