1. Ойло сен тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Түшүмдө тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Жылкычынын ыры тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Унутпаймын тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Арман тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Унутпадым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Ак кептер

  1 чи Like басыңыз.
 8. Бала

  1 чи Like басыңыз.
 9. Мен ашык

  1 чи Like басыңыз.
 10. Сен дегенде тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Күтүү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Күттүм сени

  1 чи Like басыңыз.
 13. Акыркы кат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Өзгөчөм

  1 чи Like басыңыз.
 15. Бир адамга тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Зар болдум тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Ак жамгыр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Бегимайдын ыры тексти

  1 чи Like басыңыз.
 19. Шашпа

  1 чи Like басыңыз.
 20. Анделек

  1 чи Like басыңыз.
 21. Аксы экен

  1 чи Like басыңыз.
 22. Күлгүн жаш

  1 чи Like басыңыз.
 23. Ак зыйнат

  1 чи Like басыңыз.
 24. Карагул ботом

  1 чи Like басыңыз.
 25. Сагындым Алматымды

  1 чи Like басыңыз.
 26. Энекем

  1 чи Like басыңыз.