1. Назгүлүм

  1 чи Like басыңыз.
 2. Кыштак четинде

  1 чи Like басыңыз.
 3. Жыргалым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Жибек чач тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Жаштык ыры тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Айбыгып жүрөм

  1 чи Like басыңыз.
 7. Коштошуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Эсен бол

  1 чи Like басыңыз.
 9. Алдаба куру бекер сөзүң менен

  1 чи Like басыңыз.
 10. Жаштыгым, сен кайда кеттиң?

  1 чи Like басыңыз.
 11. Жаш курак тексти

 12. Сага

  1 чи Like басыңыз.
 13. Сүйүүдөн тапкыс табылга

  1 чи Like басыңыз.
 14. Кымбатым

  1 чи Like басыңыз.
 15. Кызыл өрүк

  1 чи Like басыңыз.
 16. Жигитке

  1 чи Like басыңыз.
 17. Издеп жүрөм тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Ай, эжеке

  1 чи Like басыңыз.
 19. Көз алдымда элесиң

  1 чи Like басыңыз.
 20. Кайбереним

  1 чи Like басыңыз.
 21. Ишенип кой сөзүмө

  1 чи Like басыңыз.
 22. Кыйнабачы

  1 чи Like басыңыз.
 23. Сенин элесиң

  1 чи Like басыңыз.
 24. Таанышыңдай карагын

  1 чи Like басыңыз.
 25. Адаммын

  1 чи Like басыңыз.
 26. Көл кыялы

  1 чи Like басыңыз.
 27. Кар вальсы

  1 чи Like басыңыз.