1. Кар вальсы

  2. Кыйнабачы

  3. Көл кыялы

  4. Кымбатым

  5. Адаммын

  6. Сага

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары