Тойбосс
 1. Назгүлүм

  1 чи Like басыңыз.
 2. Кыштак четинде

  1 чи Like басыңыз.
 3. Жибек чач тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Айбыгып жүрөм

  1 чи Like басыңыз.
 5. Коштошуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Эсен бол

  1 чи Like басыңыз.
 7. Алдаба куру бекер сөзүң менен

  1 чи Like басыңыз.
 8. Жаштыгым, сен кайда кеттиң?

  1 чи Like басыңыз.
 9. Сага

  1 чи Like басыңыз.
 10. Сүйүүдөн тапкыс табылга

  1 чи Like басыңыз.
 11. Кымбатым

  1 чи Like басыңыз.
 12. Кызыл өрүк

  1 чи Like басыңыз.
 13. Жигитке

  1 чи Like басыңыз.
 14. Издеп жүрөм тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Ай, эжеке

  1 чи Like басыңыз.
 16. Көз алдымда элесиң

  1 чи Like басыңыз.
 17. Кайбереним

  1 чи Like басыңыз.
 18. Ишенип кой сөзүмө

  1 чи Like басыңыз.
 19. Кыйнабачы

  1 чи Like басыңыз.
 20. Сенин элесиң

  1 чи Like басыңыз.
 21. Таанышыңдай карагын

  1 чи Like басыңыз.
 22. Адаммын

  1 чи Like басыңыз.
 23. Көл кыялы

  1 чи Like басыңыз.
 24. Кар вальсы