1. Ай жарык

  1 чи Like басыңыз.
 2. Алтын апа

  1 чи Like басыңыз.
 3. Алдадың тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Чынара тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Ажырашуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Сүйбөдүм, сүйө албаймын тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Эстей жүр мени

  1 чи Like басыңыз.
 8. Ата Журт

  1 чи Like басыңыз.
 9. Алдей, апа, уктагын

  1 чи Like басыңыз.
 10. Цыган кыздын бийи

  1 чи Like басыңыз.
 11. Улгайбачы, апакем

  1 чи Like басыңыз.
 12. Тамекини таштайлы

  1 чи Like басыңыз.
 13. Жалал-Абад

  1 чи Like басыңыз.
 14. Сулайман тоо тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Жаш сулуу

  1 чи Like басыңыз.
 16. Паризат

  1 чи Like басыңыз.
 17. Кечиргин, карындаш

  1 чи Like басыңыз.
 18. Издейм сени тексти

  1 чи Like басыңыз.
 19. Көпөлөк кыз

  1 чи Like басыңыз.
 20. Кызыл алма

  1 чи Like басыңыз.
 21. Ах, какая женщина

  1 чи Like басыңыз.
 22. Тыңша мени, ак сүйүүм

  1 чи Like басыңыз.
 23. Сүй деп мени кыйнаба

  1 чи Like басыңыз.
 24. Жаз жамгыры

  1 чи Like басыңыз.
 25. Мен түшүмдү сагындым

  1 чи Like басыңыз.
 26. Балама

  1 чи Like басыңыз.
 27. Сүйбөдүм, сүйө албадым

  1 чи Like басыңыз.
 28. Окуучу кыз, кайгырба

  1 чи Like басыңыз.
 29. Ах, сени сүйдүм

  1 чи Like басыңыз.
 30. Жанымдан айырба

  1 чи Like басыңыз.
 31. Туулган күнүм

  1 чи Like басыңыз.