1. Кыргыз жери

  2. Келчи жаным

  3. Аргымак

  4. Кызым

  5. Жеңе

1 2 3

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары