Тойбосс
  1. Аярыма

  2. Сезим ыры

  3. Кездешүү

  4. Эне-бала

  5. Торгоюм

  6. Ак тилек

  7. Үмүт жиби

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары