1. бала

  1 чи Like басыңыз.
 2. Кездешүү

 3. Көл жээги

 4. Нарыным

 5. Түйшөлүү

 6. Ата-эне

 7. Ким менен?

 8. Коштошуу

 9. Арзуу

 10. Күтүү

 11. Мажүрүм тал

  1 чи Like басыңыз.
 12. Ак тилек

 13. Аярыма

 14. Торгоюм

 15. Эне-бала

 16. Кызганбачы

 17. Үмүт жиби

 18. Сезим ыры

 19. Сүйүү кечи

 20. Классташтар

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары