Тойбосс
 1. Кездешүү

 2. Көл жээги

 3. Жылкычынын ыры

  1 чи Like басыңыз.
 4. Нарыным

 5. Түйшөлүү

 6. Ата-эне

 7. Ким менен?

  1 чи Like басыңыз.
 8. Коштошуу

 9. Адамкерчилик

  1 чи Like басыңыз.
 10. Арзуу

  1 чи Like басыңыз.
 11. Күтүү

 12. Мажүрүм тал

  1 чи Like басыңыз.
 13. Ак тилек

 14. Аярыма

 15. Торгоюм

  1 чи Like басыңыз.
 16. Эне-бала

 17. Кызганбачы

 18. Үмүт жиби

 19. Сезим ыры

 20. Сүйүү кечи

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары