Тойбосс
  1. Күтүү тексти

  2. Каражан

  3. Гүл деймин

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары