1. Бир өзүнө

  2. Мы готовы

  3. Шыбыра

  4. Пятница

  5. Твои глаза

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары