Тойбосс
  1. Ыр кесе

  2. Тагдыр

  3. Делбирим

  4. Ата Журт

  5. Манас

  6. Жаш сулуу

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары