Тойбосс
 1. Жайлоо сыры

  1 чи Like басыңыз.
 2. Гүл

  1 чи Like басыңыз.
 3. Долон

 4. Ак бата

  1 чи Like басыңыз.
 5. Сагынам тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Фрунзенин оттору

  1 чи Like басыңыз.
 7. Жашыл жазым

  1 чи Like басыңыз.
 8. Жүрөк эңсейт тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Ардагым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Ысык-Көл

  1 чи Like басыңыз.
 11. Сен үчүн тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Энекебай

  1 чи Like басыңыз.
 13. Бакытым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Шарманка

  1 чи Like басыңыз.
 15. Чолпон болсоң… тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Подмосковные вечера

  1 чи Like басыңыз.
 17. Пора в путь-дорогу

  1 чи Like басыңыз.
 18. Есть только миг

  1 чи Like басыңыз.
 19. Сагынуу

  1 чи Like басыңыз.
 20. Аселим

  1 чи Like басыңыз.
 21. Үмүт шам

  1 чи Like басыңыз.
 22. Серенада Трубадура тексти

  1 чи Like басыңыз.