Тойбосс
 1. Жайлоо сыры

 2. Долон

 3. Сагынуу

 4. Ак бата

 5. Жашыл жазым

 6. Аселим

 7. Үмүт шам

 8. Энекебай

 9. Гүл

 10. Шарманка

 11. Ысык-Көл

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары