Тойбосс
  1. Жар элең

  2. Энекем

  3. Сүйүү жазы

  4. Кетеличи

  5. Махабатым

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары