Тойбосс
  1. Бешик ыры

  2. Билбейм

  3. Айтсаң боло

  4. Өзүңө гана

  5. Кара жорго

  6. Жылкычы

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары