Тойбосс
  1. Кызым

  2. Апама

  3. Кылыгың

  4. Сага

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары