Тойбосс
  1. Менин жерим

  2. Жаным менин

  3. Кыз-жигит

  4. Эмне үчүн?

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары