1. Жеңелер тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Ак жол

  1 чи Like басыңыз.
 3. Не болмок?

  1 чи Like басыңыз.
 4. Аида тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Кызыл жоолукчан тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Өмүр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Ата-энеме кат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Ала-Тоо кечтери

  1 чи Like басыңыз.
 9. Арноо тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Жаш сулуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Айылдын көркү аталар

  1 чи Like басыңыз.
 12. Балалыкты сагынуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Май айы тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Сен гана

  1 чи Like басыңыз.
 15. Кусалык

  1 чи Like басыңыз.