Тойбосс
  1. Ак жол

  2. Сен гана

  3. Базар жок

  4. Өмүр тексти

  5. Не болмок?

  6. Кусалык

  7. Аида тексти

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары