Тойбосс
  1. Өкүнүч

  2. Жаш сезим

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары