1. Майрам

 2. Даанышман

 3. Түш

  1 чи Like басыңыз.
 4. Бекбекей

  1 чи Like басыңыз.
 5. Ала-Тоо

  1 чи Like басыңыз.
 6. Ордо

  1 чи Like басыңыз.
 7. Жалжалым

 8. Өмүр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Маш ботой

 10. Эсиңдеби тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Эрке-Сары

 12. Күйдүм чок тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Ак кептер тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Алымкан

  1 чи Like басыңыз.
 15. Айтыш

 16. Сары-Ой

  1 чи Like басыңыз.
 17. Сары-Ой

  1 чи Like басыңыз.
 18. Сыбызгы

  1 чи Like басыңыз.
 19. Беке таш

  1 чи Like басыңыз.
 20. Чогойно

  1 чи Like басыңыз.
 21. Түнкү күзөт

  1 чи Like басыңыз.
 22. Кыл кыяк

 23. Жыгач комуз

  1 чи Like басыңыз.
 24. Кеңеш

  1 чи Like басыңыз.
 25. Ибарат

 26. Алым сабак

  1 чи Like басыңыз.
 27. Гүлжан

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары