Тойбосс
 1. Вай бана

 2. Бийлегин

 3. Жок, жок

 4. Алма

 5. Тумарым

 6. Көрүшкөнчө

 7. Бийле

 8. Сүрөтүңө

 9. Эркинай

 10. Кызыл алма

 11. Вино

 12. Досума

 13. Кызгалдак

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары