1. Кайрылыш жолдо тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Сат, сат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Колтугунан жөлөдүкпү? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Көкүрөгүмдө

  1 чи Like басыңыз.
 5. Кайдигерлик

  1 чи Like басыңыз.
 6. Дүйнө жалган

  1 чи Like басыңыз.
 7. Кайырчынын ыры

  1 чи Like басыңыз.
 8. Кылым көчү

  1 чи Like басыңыз.
 9. Корком

  1 чи Like басыңыз.
 10. Ким оңолот?

  1 чи Like басыңыз.
 11. Шераалы досума

  1 чи Like басыңыз.
 12. Ким Сагынбек?

  1 чи Like басыңыз.
 13. Общий дом тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Кимге айтам

  1 чи Like басыңыз.
 15. Арманым

  1 чи Like басыңыз.
 16. Оо, сулуу кыз

  1 чи Like басыңыз.
 17. Кайда кыргыздар? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Чындык тебеленип

  1 чи Like басыңыз.
 19. Кудай Таала

 20. Күрөштүн куну тексти

  1 чи Like басыңыз.
 21. Акча

  1 чи Like басыңыз.
 22. Кайф заман

  1 чи Like басыңыз.
 23. Ата Журтум ооруганың эмеспи

  1 чи Like басыңыз.
 24. Бактылуу боло албадым

 25. Айылга кетеличи