Тойбосс
 1. Кайрылыш жолдо тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Колтугунан жөлөдүкпү? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Кайдигерлик

  1 чи Like басыңыз.
 4. Дүйнө жалган

  1 чи Like басыңыз.
 5. Кайырчынын ыры

  1 чи Like басыңыз.
 6. Кылым көчү

  1 чи Like басыңыз.
 7. Корком

  1 чи Like басыңыз.
 8. Ким оңолот?

  1 чи Like басыңыз.
 9. Шераалы досума

  1 чи Like басыңыз.
 10. Ким Сагынбек?

  1 чи Like басыңыз.
 11. Общий дом тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Кимге айтам

  1 чи Like басыңыз.
 13. Арманым

  1 чи Like басыңыз.
 14. Оо, сулуу кыз

  1 чи Like басыңыз.
 15. Кайда кыргыздар? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Чындык тебеленип

  1 чи Like басыңыз.
 17. Күрөштүн куну тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Акча

  1 чи Like басыңыз.
 19. Кайф заман

  1 чи Like басыңыз.
 20. Ата Журтум ооруганың эмеспи

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары