1. Сүйүү бийин бийлейли тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Сүйчү мени

  1 чи Like басыңыз.
 3. Арзуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Ак кептер

  1 чи Like басыңыз.
 5. Жаздагы кусалык тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Жаштыкта

  1 чи Like басыңыз.
 7. Таарындың анан эмнеге?

  1 чи Like басыңыз.
 8. Сүйүүгө өмүр тилейли

  1 чи Like басыңыз.