Тойбосс
 1. Такси

 2. Мандалак

 3. Аке-үкө

 4. Уйгур кыз

 5. Бойдок

 6. Трактор

 7. Айдоочу

 8. Гүлсара

 9. Билбейсиң

 10. Назгүлүм

 11. Жаз гүлүм

 12. Садага

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары