Тойбосс
  1. Өмүр тексти

  2. Жаным сага

  3. Эсимде

  4. Сезим

  5. Мечта

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары