Тойбосс
 1. Качандыр бир жолукканда

  1 чи Like басыңыз.
 2. Балдакчан тапкан махабат

  1 чи Like басыңыз.
 3. Күйдүм чок тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Атама

 5. Ак Бермет

 6. Милиция

 7. Дилазар

 8. Эжеке

 9. Арман дүйнө

 10. Чаткалым

 11. Өзүң деп жүрөм дайыма

  1 чи Like басыңыз.
 12. Кызыл желек

 13. Күтмөкмүн тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Өзгөчөм

  1 чи Like басыңыз.
 15. Ардагым

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары