Тойбосс
  1. Милиция

  2. Чаткалым

  3. Атама

  4. Эжеке

  5. Ардагым

  6. Өзгөчөм

  7. Дилазар

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары