Тойбосс
 1. Качандыр бир жолукканда

  1 чи Like басыңыз.
 2. Балдакчан тапкан махабат

  1 чи Like басыңыз.
 3. Атама

 4. Ак Бермет

 5. Милиция

 6. Дилазар

 7. Эжеке

 8. Арман дүйнө

 9. Чаткалым

 10. Өзүң деп жүрөм дайыма

  1 чи Like басыңыз.
 11. Өзгөчөм

  1 чи Like басыңыз.
 12. Ардагым

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары