Тойбосс
 1. Жолугарым билгенмин тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Келер жол

  1 чи Like басыңыз.
 3. Ак-Талаа

  1 чи Like басыңыз.
 4. Сапарлашыма

  1 чи Like басыңыз.
 5. Ойлойсуңбу? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Колукту тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Жалгыздыктан жадап бүттүм тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Таарыныч

  1 чи Like басыңыз.
 9. Ак-Талаа тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Сүйгөн жар

  1 чи Like басыңыз.
 11. Менин апам тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Махабатка ишеним тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Сагынамын тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Таалайым сенде тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Сагынамын тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Өмүр жазы тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Өтүнүч (Slow version) тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Барам сага тексти

  1 чи Like басыңыз.
 19. Балама

  1 чи Like басыңыз.
 20. Барайынбы? тексти

  1 чи Like басыңыз.