Тойбосс
  1. Аппак кар

  2. Сулуу кыз

  3. Шаң эле

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары