Тойбосс
 1. Ойлойсуңбу? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Энекебай

  1 чи Like басыңыз.
 3. Улуу тоонун уулумун

  1 чи Like басыңыз.
 4. Кыздар, ай тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Садагам Оштой жеримден тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Ыр майрам тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Эне колу

  1 чи Like басыңыз.
 8. Бейконок тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Ойгонду сулуу ай жаркып

  1 чи Like басыңыз.
 10. Балама

  1 чи Like басыңыз.
 11. Гүлбаржаным тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Таң сыры тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Кубаныч

  1 чи Like басыңыз.
 14. Айылым

  1 чи Like басыңыз.
 15. Улуу дүйнө

  1 чи Like басыңыз.
 16. Арзуу

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары