1. Ойлойсуңбу? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Энекебай

  1 чи Like басыңыз.
 3. Сулууга тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Улуу тоонун уулумун

  1 чи Like басыңыз.
 5. Кыздар, ай тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Ай баратат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Садагам Оштой жеримден тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Ыр майрам тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Эне колу

  1 чи Like басыңыз.
 10. Бейконок тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Ойгонду сулуу ай жаркып

  1 чи Like басыңыз.
 12. Рыспайдын арманы тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Балама

  1 чи Like басыңыз.
 14. Гүлбаржаным тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Таң сыры тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Кубаныч

  1 чи Like басыңыз.
 17. Айылым

  1 чи Like басыңыз.
 18. Улуу дүйнө

  1 чи Like басыңыз.
 19. Арзуу

  1 чи Like басыңыз.