1. Айылым

  2. Балама

  3. Арзуу

  4. Энекебай

  5. Эне колу

  6. Кубаныч

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары