Тойбосс
  1. Беш бармак

  2. Эрке бала

  3. Той-тамаша

  4. Тамада

  5. Майли

  6. Айнура

  7. Жаңы жылда

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары