Тойбосс
  1. Алайкуу

  2. Эсиңдеби?

  3. Арноо

  4. Кусалык

  5. Сен элең

  6. Санааркоо

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары