1. Толгонуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Кусалык

  1 чи Like басыңыз.
 3. Сен дейм дайыма

  1 чи Like басыңыз.
 4. Арноо

  1 чи Like басыңыз.
 5. Бирге өткөрсөк тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Санааркоо

  1 чи Like басыңыз.
 7. Сен элең

  1 чи Like басыңыз.
 8. Ойлойсуңбу сен?

  1 чи Like басыңыз.
 9. Мээримине багынып

  1 чи Like басыңыз.
 10. Кыркынчы жаздан бир ыргак

  1 чи Like басыңыз.
 11. Күтүү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Алайкуу

  1 чи Like басыңыз.
 13. Эсиңдеби?

  1 чи Like басыңыз.