Тойбосс
  1. Ата-эне

  2. Не жаман?

  3. Замана

  4. Эркектер

  5. Кет кытай

  6. Жалгыздык

  7. Жашоо

  8. Түшүндүм

  9. Ала-Тоо

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары