1. Жан тумарым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Боюңду көтөрбөчү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Ак кайың тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Экөөбүз ашык бир кызга тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Сени ойлоп… тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Жазгы жамгыр

  1 чи Like басыңыз.
 7. Балапан тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Кыргызстаным тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Койчунун ыры тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Кош бол

 11. Чайкана

 12. Унутам