1. Шок элем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Кош жылдыз

  1 чи Like басыңыз.
 3. Унутпадым

  1 чи Like басыңыз.
 4. Кыялдануу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Сагындым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Туулган күн

  1 чи Like басыңыз.
 7. Боз улан

  1 чи Like басыңыз.
 8. Ала-Тоо

  1 чи Like басыңыз.
 9. Алдейлеп

  1 чи Like басыңыз.
 10. Энеме тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Таарынба

  1 чи Like басыңыз.
 12. Досторго

  1 чи Like басыңыз.
 13. Той мына тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Кут болсун туулган күнүңүз тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Сезим

  1 чи Like басыңыз.
 16. Мекеним

  1 чи Like басыңыз.
 17. Суранам тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Той ыры

  1 чи Like басыңыз.
 19. Бала чак

  1 чи Like басыңыз.
 20. Кызганамын

  1 чи Like басыңыз.
 21. Жигитке

  1 чи Like басыңыз.
 22. Балама

  1 чи Like басыңыз.
 23. Ысык-Көл

  1 чи Like басыңыз.
 24. Кең дүйнө

  1 чи Like басыңыз.
 25. Ак кар тексти

  1 чи Like басыңыз.
 26. Мен барайын

  1 чи Like басыңыз.
 27. Жашынмак

  1 чи Like басыңыз.
 28. Сыйлай жүр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 29. Таң Чолпон жылдызым

  1 чи Like басыңыз.