Тойбосс
  1. Жаштык ыры

  2. Курбулар

  3. Жаш курак

  4. Эстечи

  5. Күтүү

  6. Кусалык

  7. Өрлө

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары