Тентектин акылы

1 чи Like басыңыз.

Бир ирет базарда айнек саткан бирөө акылдан айнып кетмейи аз келгенсип бейбаштыгы да башынан ашкан таанышына мындай деди:

— Баардык тентектер айнек сындырат, а сен эмне мынча жалкоосуң же коркосуңбу? Ушинтип жүргөнчө үйлөрдүн терезелерин талкаласаң, моокумуң канганы аз келгенсип, соодам жок отурган мага да чоң жардам болот эле.

Акылы пас тентек анын айтканын эп көрдү. Көңүлү шаттанып, ичинен кыңылдай ырдаган бойдон айнекчинин үйүнө келип, терезелерге бир да айнек калтырбай таш менен уруп, талкалап чыкты.

Айнекчи кечте үйүнө келгенде гана тентектин бул кылганын көрүп ага жинин агытып, муштумун мурдуна кезеп урчудай болду.

— Эмнеге мага жинденип атасың? Өзүң айтпадың беле “барып айнектерди талкала” деп, — тентек таңгалымыш этип.

— Мен сага жумушум болсун үчүн башка бирөөлөрдүн терезелерин талкала дебедим беле!

— Эгер мен башка бирөөлөрдүн терезелерин талкаласам, — деп каршы болду тентек акылдуусунуп, — алар бөлөк айнекчилерди чакырары мүмкүн да. Ошон үчүн сенден эч ким талашпагыдай терезелерди сындырдым.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.