Турмуштук жомоктор

Турмуштук жомоктор

Алданбоо - Чоң эне жана түлкү

Алданбоо — Чоң эне жана түлкү

«Өзүң да алдаба, башкалардын алдаганына да мүмкүнчүлүк бербе» Илгери бир карып калган чоң эне болуптур. Бул чоң эненин бал челеги ...
Толук окуу
Wti Like Count
34
Views
231
Тартиптүү болуу - Тартиптүү улактар

Тартиптүү болуу — Тартиптүү улактар

«Үй-бүлөө баласына жакшы тарбиядан башка эч нерсе мураска таштабайт» Бир эчки өз уй-бүлөсү менен жангак дарагынын астында жашаптыр. Анын уч ...
Толук окуу
Wti Like Count
3
Views
128
Өзүмчүлдүк - Өзүмчүл дөө

Өзүмчүлдүк — Өзүмчүл дөө

«Өзүмчүлдүк сүйүүнү өлтүрөт» Илгери бир өлкөдө балдар ээн-эркин оюн ойногон кооз аянт бар экен. Ал жерде ойногон балдар гүлдөрдөн теришип, ...
Толук окуу
Views
322
Барга көппөй, жокко чөкпөй жашоо -  Ач көздүктүн арты

Барга көппөй, жокко чөкпөй жашоо — Ач көздүктүн арты

«Колундагы барга шүгүр кылбасан, береке калбайт» Илгери-илгери бир заманда алыскы бир өлкөдө кембагал үй-бүлө жашаптыр. Алардын эч нерсеси жок болчу ...
Толук окуу
Wti Like Count
3
Views
199
Колундагынын баркын билүү -  Кемедеги сапар

Колундагынын баркын билүү — Кемедеги сапар

«Колдо бар алтындын баркы жок» Бир падыша жаны алган малайын жанына алып, кемеге чыгыптыр. Малайы болсо биринчи жолу кемеге тушуп ...
Толук окуу
Wti Like Count
2
Views
375
Соргоктук - Соргок түлкү

Соргоктук — Соргок түлкү

«Чеги менен жеп-ичпеген адам өзүнүн душманы» Илгери-илгери бир токойдо бир тулку жашаптыр. Ал бир куну түрдүү гүлдөрдүн арасында сейилдеп жүргөн ...
Толук окуу
Wti Like Count
5
Views
226
Бироонун ырыскысына залал келмирбе  - Аманат жана ант ичүү

Бироонун ырыскысына залал келмирбе — Аманат жана ант ичүү

«Жөнү жок ант бербегин, анткени анын акыбети катуу» Бир адам досуна ишенип аманат акча берет экен. Ал адам досуна аябай ...
Толук окуу
Wti Like Count
12
Views
208
Жакшылык кылуу - Чабандын достору

Жакшылык кылуу — Чабандын достору

Жакшылык кылуу бактылуулукка алып барат Илгери-илгери өткөн заманда бир шаарда карыган бир адам жашаган экен. Анын бир эле баласы болуп, ...
Толук окуу
Wti Like Count
7
Views
1348
Тентек пил

Тентек пил

"Тек жүрсөң тең жүрөөрсүң, шок болсон жок болоорсун" Илгери-илгери Африканын түнт токойлорунун биринде бир чон пил үй-бүлөсү менен жашаган экен ...
Толук окуу
Wti Like Count
48
Views
1365
Үч көпөлөк (немец жомогу)

Үч көпөлөк (немец жомогу)

Күнөстүү аянтта үч дос көпөлөктөр ​​жашашчу экен. Алардын бирөө - ак, экинчиси - кызыл, үчүнчүсү - сары болуптур.Көпөлөктөр гүлдөн-гүлгө учуп, ...
Толук окуу
Wti Like Count
158
Views
4351
Алтын бычак

Алтын бычак (казак эл жомогу)

Илгери бир соодагер болгон экен. Анын жалгыз уулу болуптур. Бир куну соодагер шаарга базарга келууну чечет. Анда баласы атасынан алтын ...
Толук окуу
Wti Like Count
160
Views
2429
Өтүкчү

Өтүкчү

Казак жомогу. Илгери бир кедей өтүкчү жашачу экен. Анын көп баласы бар эле. Өтүкчү таң аткандан күн батканга чейин белин ...
Толук окуу
Wti Like Count
12
Views
1497
Тапкыч бала

Тапкыч бала

Казак жомогу. Бир жесир аялдын 2 баласы – бир уул, бир кызы бар эле. Алар абдан кедей жашай турган, эч ...
Толук окуу
Wti Like Count
13
Views
1317
Акылдуу кыз жомок

Акылдуу кыз жомок

Бир заманда Сарыбай деген кырк жыл кан болуптур. Күндөрдүн биринде элин чогултуп: «Кырк жыл кан болдум, көрөр күнүмдү көрдүм, ичер ...
Толук окуу
Wti Like Count
3030
Views
53233
Кемпирдин 7 баласы

Кемпирдин 7 баласы

Бар экен жок экен, байыркы замандын биринде бир бечара кемпирдин жети баласы болгон экен. Ар бир баласы эч ким билбеген ...
Толук окуу
Wti Like Count
130
Views
6833

Турмуштук жомоктор балдарга турмуштук тажрыйбаны көгөзөт, ага акылмандыкты, айкөлдүктү жөнөкөй жана түшүнүктүү формада түшүндүрөт. Алар балаңыздан гармониялуу инсанды түзүүгө мүмкүндүк берет.

Турмуштук жомоктордун окуялары турмушта болушу мүмкүн­ болуп сезилет, бирок алар чындыкка негизделбейт, жомоктук сүрөттөө жана образ түзүү жолу тандалат. 

Эң негизги жомоктун касиети — окуялуулугу, ошол окуянын кызыктуулугу, түшүнүүгө жеңилдиги. Жомокторду адамдар ушундай болсо деген тилектен улам чыгарган, алардын каармандарынын каршысында кандай кара күчтөр турса да, кыйналып-кысталып жүрүп акыры жеңип чыгат. 

Андыктан да анын башкы каармандары жетим бала, жетим кыз, жалгыз бала, бир кемпир-чал, акылдуу дыйкан, таз бала ж. б. бей-бечаралар болот, алар акыры максат-муратына жетип, «жыргап-куунап» жашап калат. 

Ошондой эле алар балдарды ой жүгүртүүгө жана ойлонууга, фантазияны, кыялданууну, интуицияны жана логиканы өнүктүрөт. Мындай жомоктор баланы туура чечимдерге жана иш-аракеттерге үйрөтөт.

Балага ойлонууга жана чыр-чатактарды чечүүнүн туура жолдорун, кыйынчылыктарды жана коркуу сезимдерин жеңүүнүн жолдорун табууга мүмкүндүк берет.

Турмуштук жомоктор: 10 комментарий

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт.